Professionel og personlig udvikling

Speculars 1-årige psykologiske efterudannelse​

Speculars psykologiske efteruddannelse

1-ÅRIGT FORLØB ER AFSLUTTET I 2022

Læs brochuren

Lev livet fra kernen

– 1-årigt psykologisk efterudddannelsesforløb med Specularmetode Professionel og personlig udvikling

Studiebeskrivelse

Tag livet i dine egne hænder og opnå en bedre balance mellem krop, følelser, tanker og udtryk.


Lær at møde dine indre og ydre udfordringer fra kernen, så du får det bedste ud af dit liv.


Skab sunde relationer både privat og på arbejdet.


Fokuser på dine kvaliteter og ressourcer og lær at konfrontere og forvandle mindreværd, misundelse, frygt og aggressioner med det resultat, at du vokser som menneske.


Sideløbende med det personlige arbejde trænes du i at arbejde med andre med Speculars empatibegreb som kompas.

Du lærer:

  • at arbejde med din egen kerne og maske, så du opnår en større frihed til at bevæge dig fra masken til kernen
  • at få dine indre modsætninger til at komplementere hinanden – i stedet for, at de skaber indre og ydre spændinger og konflikter
  • at gå fra overreaktion og hæmning til klar tale
  • at lytte til dig selv og andre fra kernen
  • at få en bedre kontakt med din kreativitet og intuition
  • at finde balancen mellem indlevelse og afgrænsning

Målgruppe

Speculars 1 – årige Psykologiske Efteruddannelse er et tværfagligt forløb, der henvender sig til mennesker, som ønsker at dygtiggøre sig og opnå en bedre balance i alle livets relationer.


Kan især anbefales til mennesker, der arbejder med andre eller ønsker at blive bedre til at samarbejde og arbejde med andre fx som underviser, behandler, konsulent eller leder.

Lær at arbejde fra kernen

Kernen er både dit indre anker, dit ressourcekammer og din retningsviser i livet. Hos Specular lærer du, at styrke kontakten med din kerne. Du lærer at kende forskel på kernen og den emotionelle maske (Grundsyn), og du går igennem en personlig proces, hvor du via forvandling af uhensigtsmæssige mønstre opnår en bedre indre balance.

Målet er at styrke din evne til at arbejde fra kernen med nærvær, respekt og empati som bærende kvaliteter i kontakten. I arbejdet med andre viser masken sig f.eks. i en intellektualiserende holdning som beskyttelse imod følelsesmæssig involvering, eller viser sig modsat i en overindfølende holdning præget af for stor identifikation med klienten/brugeren.

Specularmetoden

Du lærer at arbejde med en dybdegående terapeutisk metode, der er funderet i mindfulness traditionen og i psykodynamisk, humanistisk og kropsorienteretpsykologisk teori og forskning. Specularmetoden arbejder med alle dele af mennesket: krop, følelser og tankeprocesser.

Med kernen som det overordnede integrations- og styringsprincip anvender vi en bred vifte af psykoterapeutiske delmetoder: kropsopmærksomhed, arbejde med åndedræt, energiøvelser og meditation. Billeder og drømme, samt gestaltteknikker og udtryk.


Læs om Speculars teoretiske referenceramme her.

Efteruddannelsens opbygning og indhold

Efteruddannelsen består af 21 dage fordelt over 3 kursusmoduler.

Arbejdsform
Efteruddannelsen afvikles som eksternat i Specularhuset på Trøjborg.
Gruppestørrelsen er på 12 – 16. Der arbejdes dels i plenum og dels i smågrupper. Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teori og øvelser med hovedvægten på den personlige oplevelse og integration af stoffet.

Kompetente undervisere

Alle undervisere er højt kvalificerede psykologer/terapeuter med lang psykoterapeutisk erfaring. Specular lægger vægt på kvalitet i undervisningen, derfor går viden om psykologi og psykoterapi hånd i hånd med praktisk psykoterapeutisk erfaring. Underviserne har en stor spændvidde i forhold til lang erfaring med terapi, supervision og formidling, samt en stor viden om teori og forskning indenfor området.

Pris – og betalingsbetingelser

Efteruddannelsens pris er 31.500 kr., som kan betales i tre rater:
1. rate: Ved tilmelding betales kr. 9.000
2. rate: 1. september 2021, kr. 11.250
3. rate: 1. februar 2022, kr. 11.250


Herudover betales for tre opfølgningssamtaler direkte til den pågældende psykolog efter gældende takst. (pt. 1.000 kr. pr. time)
Hvis du har brug for en anden betalings- eller afdragsordning, er der mulighed for det.


Indbetalte rater tilbagebetales ikke.

Tilskudsmuligheder

Nogle kursister har mulighed for helt eller delvist at få betalt kursusafgiften af arbejdspladsen. Det er også muligt for kursister, som ønsker uddannelsen, at få refunderet kursusafgiften ved hjælp af Bruttolønsordningen, fordi den er relevant for nu-værende arbejde eller som fremtidig arbejdsmæssig udviklingsmulighed.

Arbejdsgiveren betaler for uddannelsen eller kurserne, og det modregnes i din bruttoløn. Hermed har din arbejdsgiver ingen udgifter. Du betaler selv med egne lønkroner, men sparer reelt mellem 30-50 % i forhold til kursusprisen. Det er vigtigt, at du selv undersøger mulighederne, da regler omkring fradrag løbende ændrer sig. Yderligere information om Bruttolønsordningen på www.skat.dk​

Specular Psyk. Efteruddannelse I/S

E-mail: info@specular.dk

CVR: 16920630

Læs vores privatlivspolitik her

sociale medier