krop, følelser og tankeprocesser

Specularmetoden​

Specularmetoden er speciel både i sin sammensætning og bredde og helt unik i det vedvarende focus på at skabe dybde i brugen af metoden. Dybden sikres ved at metoden hele tiden relateres til den personlige kerne.

Specularmetoden integrerer elementer fra flere psykoterapeutiske retninger. Centralt er den psykodynamiske tradition, hvor afdækning af livshistoriske mønstre og deres betydning for voksenlivets problematikker er et vigtigt element. I forlængelse heraf er vi inspireret af kropsterapeutisk teori, bl.a. af Wilhelm Reichs tanker om nødvendigheden af at kombinere samtale med udforskning af kroppen. Endelig er vi inspireret af den humanistiske psykologi (herunder Carl Rogers ) og af mindfulnesstraditionen.

I integrationen af de nævnte psykoterapeutiske traditioner står centralt, at Speculametoden sigter på at skabe en balance mellem en indadrettet, selvfordybende proces, som øger bevidstheden om krop/psykesammenhængen, og en udadrettet, udtrykkende proces, der både virker følelsesforløsende og centrerende.

Specularmetoden arbejder med alle dele af mennesket: krop, følelser og tankeprocesser, samt de underliggende energistrukturer, som forbinder krop, følelser og tanker.​

Energistrukturerne er det dybeste i ethvert menneske. Det er selve livsgnisten, kernekraften, den kvalitet, som er forudsætningen for liv. Energien kommer til udtryk både i vores tanker, i vores følelser og i vores handlinger.

I både Grundkurset og Speculars Efteruddannelser er indbygget et specielt øvelsesprogram, som integrerer den psykologiske proces med det energimæssige niveau.

Det betyder, at der vil være indbygget en progression, hvor du selv har indflydelse på din proces gennem et dagligt arbejde med øvelser, som udvikles gennem hele forløbet.

Øvelserne er designet, så de tager fat omkring de helt grundlæggende energistrukturer og hermed også krop og psyke.

Deltagerne får igennem forløbene forståelse for, hvordan energien arbejder, både når vi misbruger vores energi, og når der er en god kontrol og udvikling i vores brug af os selv.

Samtidig vil der være focus på, hvordan den enkelte deltager kan integrere denne indsigt på sit arbejde, både i forhold til klienter og medarbejdere.​

Specular Psyk. Efteruddannelse I/S

E-mail: info@specular.dk

CVR: 16920630

Læs vores privatlivspolitik her

sociale medier