specular

Priser, afbudsregler & henvisningårsager

Individuel terapi og supervision hos psykologerne:

KR. 1.100/60 MINUTTER​

OBS: pr. 1. august 2024: Kr. 1.200/60 min

Parterapi:

KR. 1.650/90 MINUTTER

Ledersupervision:

KR. 1.200​

Muligheder for tilskud

PSYKOLOGERNE

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, får du kr. 200 i tilskud på samtale, hvis du har en henvisning. Hvis du selv betaler for samtalerne og ikke har en henvisning, så giver Sygeforsikringen Danmark kr. 300 i tilskud pr. samtale.

Hvis du har en privat sundhedsforsikring, kan du undersøge tilskudsmuligheder til psykologhjælp til dig selv eller familien.

Mange har også gennem deres arbejdsplads tegnet en sundhedsforsikring, som dækker tilskud til psykologhjælp. Her kan du også selv undersøge mulighederne. Det er ikke nødvendigt at orientere din arbejdsgiver om, hvad du bruger sundhedsforsikringen til. Nogle fagforeninger, arbejdspladser og socialforvaltninger giver i særlige situationer økonomisk tilskud.

I forbindelse med opfølgningssamtaler ved Speculars efteruddannelse/psykoterapeutuddannelsen er timeprisen kr. 1000,-

Samtalepriser med lægehenvisning

Pr. 1. april 2024:

Takst for 1. samtale kr. 462,42

Efterfølgende samtale: kr. 385,59

Medlemmer af Sygesikringen Danmark får kr. 200 i tilskud pr. samtale.

Medlemmer af Sygesikringen Danmark mellem 18 og 25 år henvisningsårsag 1-9 får kr. 300 i tilskud pr. samtale.

Henvisningsårsag 10 og 11 er vederlagsfri behandling for unge mellem 18 og 25 år

Afbudsregler

Bliver du forhindret i at komme til aftalt tid, bedes du give besked i så god tid som muligt.

Afbud med lægehenvisning:
Ved afbud senere end kl. 12.00 dagen før den aftalte tid betales fuld takst af egenbetalingen – dvs. det beløb, en konsultation
takseres til med henvisning. Ved udeblivelse betales også fuld takst. Samtalen indberettes dog ikke ved hverken afbud eller
udeblivelse og tæller derfor heller ikke som en konsultation på henvisningen.

Ved gentagne udeblivelser, betales 2 x takst af egenbetalingen.

Afbud uden lægehenvisning:

 • Ved afbud senere end kl. 9.00 dagen før den aftalte tid, betales halv takst af samtalens pris.
 • Ved afbud senere end kl. 12.00 dagen før den aftalte tid betales fuld takst. Ved udeblivelse betales ligeledes fuld takst.

Sygesikringens henvisningsårsager

 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. trafik- og ulykkesofre.
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 5. pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. pårørende ved dødsfald.
 7. personer, der har forsøgt selvmord.
 8. kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. personer med let til moderat depression
 11. personer med let til moderat angstlidelse herunder OCD mellem 18 og 37 år.

Du skal kontakte egen læge for at få en henvisning, som giver mulighed for 12 konsultationer.​

Specular Psyk. Efteruddannelse I/S

E-mail: info@specular.dk

CVR: 16920630

Læs vores privatlivspolitik her

sociale medier