personligt venskab og fagligt samarbejde

Speculars Historie​

Specular blev dannet i 1992 af fire psykologer: Carol Dimmitt, Anny Haldrup, Dagmar Møller Kristensen og Hanne Thorup, efter mange års personligt venskab og fagligt samarbejde.

Målet var at skabe en psykologisk efteruddannelse, der både kunne formidle teoretisk forståelse og praktisk træning i at håndtere de udfordringer, der er i forbindelse med at arbejde med andre mennesker.

I efteråret 1992 startede første hold af SPECULARS 3 -ÅRIGE PSYKOLOGISKE EFTERUDDANNELSE. Undertitlen var: MED DIG SELV I CENTRUM – for at understrege:

  • At på efteruddannelsen tages udgangspunkt i den enkelte deltager og dennes erfaringer.
  • At i arbejdet med andre mennesker er du selv REDSKABET. Det er ikke nok at have en god teoretisk viden eller kende de rette “teknikker”. At være redskab vil sige at du er i stand til at håndtere den følelsesmæssige kontakt med de mennesker du arbejder med, og ikke mindst at du kan håndtere de reaktioner, der opstår i dig selv.
  • At målet er, at den enkelte deltager skal arbejde med udgangspunkt i sit eget centrum eller kerne, defineret som det sted, hvor du er i dybest kontakt med dig selv og i bedst balance. Jo bedre kontakt du har med dig selv, jo mere nærværende og centreret du er, jo mere ægte kan du være i kontakten med dem, du arbejder med, og jo mere klar vil din kommunikation være.

Løbende udvikling af kurser

Specular har siden starten i 1992 løbende gennemgået store ændringer og en spændende udvikling.

I 1996 startede vi Speculars Psykologiske Efteruddannelse, 2. del for de kursister, der ønskede en overbygning til Speculars 3 – årige Psykologiske Efteruddannelse.

I 1999 startede vi Speculars Psykologiske Efteruddannelse, 3 del.

I 2004 startede vi Speculars Psykologiske Efteruddannelse, 4. del.

Da Speculars 3 – årige Psykologiske Efteruddannelse var godt indarbejdet, startede vi i 1997 SPECULARS 1 – ÅRIGE PSYKOLOGISKE GRUNDKURSUS, som et tilbud til alle, der gerne vil arbejde med at udvikle sig personligt og i forhold til andre mennesker.

I 1997 flyttede Carol efter mange år i Danmark tilbage til USA, hvor hun viderefører Speculars arbejde. Det førte til en større reorganisering af efteruddannelseskurserne, hvor vi på baggrund af de første 7 års erfaringer skabte en ny, intensiveret efteruddannelse – stadig med samme grundsyn og mål.​

Huset på trøjborg

Behovet for at få fælles rammer for kurserne blev større og større i årenes løb. Glæden var derfor stor, da det i starten af 1999 lykkedes at købe huset på Trøjborgvej, hvor der både er plads til kurser og klinikker. Oprindeligt lå huset majestætisk på Trøjborg bakke med udsigt over Århus by og bugt. I 1920’erne skød boligkarréer op hele vejen rundt om huset. Det ligger nu som en kerne inde i gården – i læ for blæst og trafikstøj. Huset ligger både centralt i Århus og tæt på naturen ved skov og strand – og er hermed ideelt placeret for vores arbejde.

I 2000 flyttede Dagmar til København, lukkede sin psykologpraksis i Århus og drev en afdeling af Specular i København indtil 2006. Dagmars flytning til København satte gang i planerne om tilknytning af flere medarbejdere i Århus.​

2002 – 2004 var Specular med i gennemførelsen af projekt “Tilbage til job – et rehabiliteringsforløb for mobningsramte” (Titijob) i samarbejde med HK handel Århus. Anny Haldrup og Hanne Thorup stod for gennemførelsen af projektets 2 – årige psykologiske kursusforløb. Dets vigtigste formål var at give deltagerne mulighed for at bearbejde mobningsoplevelserne, at genopbygge dem fysisk og psykisk og at forberede dem til at gå videre til jobdelen i projekt Titijob. Lisbeth Vestergaard var med i enkelte dele af forløbet, herunder visitering af deltagerne til forløbet. Initiativtager til projektet og projektleder Inger Lise Eriksen-Jensen, HK, stod for projektets jobdel, herunder samarbejdet med kommunens sagsbehandlere, samt processen omkring udslusning til arbejdsmarkedet.

2007 Specular udgiver bogen ‘Mød livet – fra kernen’.

2009 – 2011 nyt projekt ‘Rehabilitering af mobningsramte’ – en tidlig indsats.

2012 Psykoterapeutuddannelsen etableres.

Faglig inspiration og supervision

Specular har i alle årerne indtil maj 2006 været begunstiget af at kunne hente uvurderlig støtte, inspiration og supervision hos Bob Moore, Ringkøbing, lærer i meditation og mindfulness. Bob Moore var med ved Speculars dannelse og har siden været med i alle Speculars udviklingsfaser – altid med en stor beredvillighed til at diskutere og supervisere vores arbejde.

Psykologerne deltager løbende i faglige kurser og konferencer med henblik på at være opdateret i forhold til den seneste forskning og teori.

Specular Psyk. Efteruddannelse I/S

E-mail: info@specular.dk

CVR: 16920630

Læs vores privatlivspolitik her

sociale medier