Specular

Privatlivspolitik

Oplysninger om Speculars behandling af personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Specular
Trøjborgvej 2 D
8200 Aarhus N
CVR-nr.: 16920630
Mail: info@specular.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores sekretær.
Du kan kontakte vores sekretær på følgende måder:

 • På mail: info@specular.dk

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Klienter:

 • For at du kan modtage psykologisk behandling og for at vi kan give dig psykologisk behandling.
 • For at vi kan indberette til Sygesikringen, således du kan få tilskud til behandlingen, hvis du har en henvisning til psykologbehandling fra egen læge.
 • For at vi kan indberette til Sygesikringen Danmark, således du kan få dit tilskud, hvis du er medlem.

Studerende:

 • For at du kan blive optaget på og følge uddannelsen til psykoterapeut (basisuddannelse og overbygning) og
  for at Specular kan give kvalificeret undervisning og supervision til den enkelte studerende.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at du kan modtage psykologbehandling og vi kan yde psykologbehandling.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Klienter:

 • CPR-nummer
 • Henvisning fra egen læge
 • Journal over samtaler hos din behandlende psykolog.

Studerende:

 • Livshistorie
 • Curriculum Vitae samt ansøgning til uddannelsen
 • Dine tilbagemeldinger fra uddannelsen
 • Opgaver og specialer.
 • Referater fra kurserne
 • Referat fra supervision med underviserne

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Egen læge i forbindelse med epikriser (fortsættelse af behandling) og korrespondancer. Vi overgiver KUN
  personoplysninger til praktiserende læge efter aftale med og godkendelse af dig.
 • Kommunale sagsbehandlere, hvis der ønskes en vurdering af behandlingsforløb/-resultat. Vi overgiver
  KUN personoplysninger til sagsbehandlerne efter aftale med og godkendelse af dig.
 • Private sundhedsforsikringer.
 • Sygesikringen ifm indberetning af tider hos psykologen, så du kan få tilskud.
 • Sygeforsikringen Danmark ifm indberetning af tider hos psykologen, så du kan få tilskud.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Klienter:

 • Fra henvisningen til psykologbehandling.
 • Fra dine samtaler med psykologen.

Studerende:

 • Fra din skriftlige ansøgning til optagelse på uddannelsen eller kurset.
 • Fra dine skriftlige tilbagemeldinger fra uddannelsen
 • Fra dine skriftlige opgaver og specialer.
 • Fra dine samtaler/supervision med underviserne.

7. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i mindst fem år efter du har afsluttet forløb hos psykologen. For studerende gælder, at vi opbevarer oplysninger, så længe det er relevant. Specular benytter de forskrifter som Databeskyttelsesforordningen tilskriver mht opbevaring af dine oplysninger.

8. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

10. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Specular Psyk. Efteruddannelse I/S

E-mail: info@specular.dk

CVR: 16920630

Læs vores privatlivspolitik her

sociale medier