Kursusprogram

Tilmelding Fredelig Fredag   1. fredag september 2024 - maj 2025, dog 2. fredag januar 2024

Hvorfor fandt du på at lave Fredelige Fredage?

Jeg ser et samfund, hvor mange har travlt – og meget går så hurtigt, at der er et behov for at stoppe op og mærke efter. Følelser tager tid. Stærke følelser som f.eks. sorg tager ekstra tid. Tanker er hurtige. Tanker kan være langt foran kroppen. Så for at sikre at hele dig er med i det liv du nu er i, kan det være nødvendigt at stoppe op for at fordøje, reflektere og finde retning.

En af grundene til mange kommer til psykolog, er at deres følelser ikke har fået tid. Mange synes følelser er i vejen – og vil lukke af for følelserne. Følelser kan være en hindring for at være produktiv, siger mine klienter. På kort sigt, da virker strategien også for langt de fleste.

I lukning af følelser/ overregulering gemmer sig det smertelige vilkår, at følelser kan gøre uoverstigeligt ondt at mærke. Så det at lukke for dem, kan give en kortsigtet gevinst – en form for fred. Nogle oplever desværre, at når der lukkes for de svære følelser, så lukkes der også for at mærke de mere rare følelser.

Det er imidlertid ikke gratis at lukke for sine følelser. Det kommer med en pris på lang sigt. Og prisen er psykisk mistrivsel, som kan ende ud i stress, angst og depression. Prisen kan også være fysisk mistrivsel, såsom smerter, svimmelhed og autoimmune sygdomme. Når følelser lukkes af for, så overreguleres de. I den anden pol er underregulering. Det sker når en person, meget af tiden er i sine følelsers vold, f.eks. græder hele tiden.

For at følelser kan reguleres mest optimalt og ”effektivt”, så kræves der to helt simple strategier: 1. At mærke kroppen med åben opmærksomhed og 2. at tillade det man mærker. De strategier kræver tid – og mod. På Fredelige Fredage vil netop disse strategier blive trænet – for i meditation, da trænes det at mærke kroppen og byde velkommen til det som er. Det vil sige, et implicit formål med dagene er, at træne deltagere til at få en mere optimal måde at regulere egne følelser på, så trivslen fremmes.

​En anden grund til at jeg gerne vil lave Fredelige Fredage, er at jeg ser at mange er uhyggelige hårde ved sig selv i deres tanker. Negative tanker – er ikke gratis. Det kommer med en pris. Nogle oplever regningen i form af, at man mister troen på sig selv, sin motivation og drive og andre bliver tunge i kroppen, trætte og triste. Det er derfor vi på Fredelige Fredage også giver mulighed for at se på, hvordan behandler du dig selv i dine tanker, for at på sigt at undgå negativ behandling af dig selv, og fremme en mere selvkærlig tilgang.

På Fredelige Fredage vil vi udover at arbejde med krop og føleplan derfor også arbejde med dine tanker. Tankemønstre er lidt som toppen af et isbjerg. De er nemme at opdage, men kommer af noget, som både kan være skjult og meget dybere. Lad os tage et eksempel som selvkritik. De fleste vil indimellem være plaget af selvkritik – nogle så slemt, at depression udvikles. Selvkritik har en skjult funktion for de fleste. Det handler bare om, at finde den. F.eks. er der nogle der tænker: Jo mere jeg kritiserer mig selv, jo mindre risikerer jeg at andre kritiserer mig, for så er jeg på forkant. Bagved sådan en logik, ligger typisk reelle traumatiske erfaringer, som har været så ubehagelige, at man for alt i verden vil undgå at mærke det igen. Så hellere lidt selvkritik. Problemet bliver igen, at man ikke får bearbejdet hovedproblemet (traumet) og samtidig konstant kan blive ved med at udsætte sig selv for kritik. Der er på den måde et kæmpe potentiale i at dykke ned i og se på hvordan du behandler dig selv, og hvor holdningen kommer fra, for herefter at kunne være mere venlig overfor dig selv.

Lad mig komme med et eksempel: Du oplever en stor udfordring f.eks. at du bliver afvist– en helt reel udfordring. Hvordan kommer du bedst igennem den? Er det ved at kritisere dig selv samtidig? Er det ved at skræmme dig selv oveni? Eller er det ved kærligt at bakke dig selv op, slikke sårene og finde mod til at gå videre? Det gør en verden til forskel, hvordan du behandler dig selv. Forskellen er – nøjes du med at håndtere et problem – den reelle udfordring med venlighed overfor dig selv– eller får du pludselige to problemer – den reelle udfordring PLUS angst eller depression oveni?

Det vil sige vi på Fredelige Fredage ser på meget kraftfulde veje til bedre trivsel – hvordan du optimerer følelsesregulering – og hvordan du i tankerne kan være mere venlig overfor dig selv.

Specular Psyk. Efteruddannelse I/S

E-mail: info@specular.dk

CVR: 16920630

Læs vores privatlivspolitik her

sociale medier